Skoči na glavno vsebino

Zgodovina

Spominska plošča na pročelju naše šole je posvečena Poljaku, slovenskemu partizanu Tadeuszu Sadowskemu – Tomu. Obeležje je bilo odkrito 6. oktobra 1978 in ima napis v slovenskem in poljskem jeziku.

Smo ena izmed PŠ OŠ Ivana Groharja v Škofji Loki. Ni nas težko najti, saj smo tik ob glavni cesti Škofja Loka– Železniki, nasproti šole je vaška cerkev.

V šolskem letu 2002/03 smo v mesecu maju praznovali 100-letnico šole. Za  rojstni dan smo ji poklonili glasilo Iz preteklosti za prihodnost, ki je zakladnica preteklih časov naših vasi.

Letos obiskuje našo podružnično šolo 44 učencev iz Bukovice in okoliških vasi. Učenci se vozijo z avtobusom iz Ševelj in Praprotna ter s kombiji s Sv. Tomaža in Stirpnika. Večina učencev je vozačev,  prvi se pripeljejo v šolo s starši in so vključeni v jutranje varstvo.

Pouk je samo dopoldne, pričetek je ob 8.05. Poteka frontalno, individualno, skupinsko in z novimi metodami in oblikami dela. Učenci 1. in 2. razreda so ocenjeni opisno. Našo šolo obiskujejo pet let, v šesti razred pa se vozijo na centrano šolo Ivana Groharja v Škofjo Loko. Pouk poteka v skladu z Letnim delovnim načrtom OŠ Ivana Groharja.

Učenci so aktivni na raznih področjih. Na šoli potekajo poleg pouka še druge dejavnosti: plesni tečaj plesne šole Cha-cha-cha, otroški pevski zbor, kombinirana interesna dejavnost, vesela šola ter angleški krožek. Večina interesnih dejavnosti poteka takoj po pouku med podaljšanim bivanjem. Nekatere dejavnosti vodijo zunanji sodelavci.

Pri podružnični šoli Bukovica je bilo v šolskem letu 2009/10 postavljeno novo otroško igrišče v okviru Leader projekta »Gremo na igrišče« in ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Občine Škofja Loka. Igrala omogočajo šolskim in tudi predšolskim otrokom, da aktivno izkoriščajo prosti čas, se družijo z vrstniki, navezujejo stike.

V bližini šole imamo tudi veliko igrišče, na katerega so ponosni ne le šolarji, pač pa tudi vsi, ki se v KS ukvarjajo s športom. Sosednjo stavbo Dom krajanov koristimo za prireditve ob novem letu in prazniku mamic, ki jih učenci pripravijo skupaj z učiteljicami za starše in krajane in druge obiskovalce.

V šolskem letu 2011/12 smo iz evropskih sredstev za razvoj podeželja dobili še novo lepo fasado na šoli in vrtec v sosednji stavbi Kmetijske zadruge.

V šolskem letu 2023/24 podružnična šola praznuje 120-letnico. Njeno bogato zgodovino smo predstavili v zborniku Železne niti. 

Pa še tale lepa misel Toneta Pavčka:

»Na svetu si, da gledaš SONCE.

Na svetu si, da greš za SONCEM.

Na svetu si, da sam SI SONCE

in da s sveta odganjaš – SENCE.«

Dostopnost