Podaljšano bivanje in JV

PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, organizirana po pouku in namenjena učencem od 1. do 5. razreda. V PB se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola.

V šolskem letu 2021/22 imamo podaljšano bivanje organizirano od 12.30 do 15.50.

Podaljšano bivanje ni le varstvo, ampak učenca vključi v različne dejavnosti, ki si sledijo takole:

12.35 – 13.20  sprostitvene dejavnosti

13.20 – 13.45 kosilo

13.45 – 14.30  samostojno učenje
14.30 – 15.50  usmerjen prosti čas in sprostitvene dejavnosti

Učenci naj odhajajo domov po zaključeni uri posamezne dejavnosti, saj vmesni odhodi učencev motijo vzgojno-izobraževalno delo.

Pri odhodu iz PB bodo učitelji upoštevali zabeleženo uro. Ko pridete po učence pozvonite na ustrezen zvonec na glavnem ali stranskem vhodu.

učitelja Andreja Črnivec in Martin Draksler

JUTRANJE VARSTVO

V jutranje varstvo prihajajo učenci od 6.15 dalje. So ustvarjalni in živahni. Radi rišejo, barvajo, ustvarjajo iz papirja, delajo zapestnice, berejo, poslušajo pravljice, se ogovarjajo, igrajo družabne igre ter se razgibajo v telovadnici. Ob 7.10 je organiziran tudi zajtrk.

Izvajamo ga učiteljice:

  ponedeljek torek sreda četrtek petek
6.15 – 7.55  Irena Benedičič Andreja Jesenik Jelenc Tanja Veber Tanja Veber Martin Draksler

 

Dostopnost