Šole v naravi

ŠOLE V NARAVI

5. r.: LETNA ŠOLA V NARAVI ob morju s ciljem naučiti se plavati in spoznati morski in obmorski ekosistem.

Kraj: Fiesa

Vodja: Nada Pohleven

Čas izvedbe: 5. – 9. junij 2023

Izvajalci programa: razredniki 5. razreda, učiteljica biologije, učitelji športne vzgoje, drugi sodelavci (učitelji, vaditelji plavanja).

NARAVOSLOVNA ŠOLA V NARAVI: 1. – 3. razred

24. 4. – 26. 4. 2023;  CŠOD Medved

 

Dostopnost