Urnik razredov

Oddelek 1. r.: ga. Tanja Veber

 URA PON. TOR. SRE. ČET. PET.
6.15 – 8.00 predura
8.05 – 8.50 1. SLJ OPZ* GIB* MAT GUM
8.55 – 9.40 2. SLJ MAT SLJ SLJ SPO
10.05 – 10.50 3. MAT SLJ MAT LUM SLJ
10.55 – 11.40 4. GUM ŠPO SPO LUM ŠPO
11.45 – 12.30 5. ŠPO SPO N1A* KID  N1A*
12.35 – 13.20 6.

N1A* – izvaja učitelj Martin Draksler

GIB* – izvaja učiteljica Nada Pohleven

OPZ* – izvaja učiteljica Andreja Jesenik Jelenc

Kombinirani oddelek 2. in  3. razred: ga. Andreja Jesenik Jelenc

 URA PON. TOR. SRE. ČET. PET.
6.15 – 8.00 predura
8.05 – 8.50 1. SLJ/SLJ OPZ 1* GIB*/GIB* LUM/LUM ŠPO/ŠPO
8.55 – 9.40 2. SLJ/SLJ SPO/SPO SPO/SPO LUM/LUM SLJ/SLJ
10.05 – 10.50 3. SPO/SPO SLJ/SLJ SLJ/SLJ MAT/MAT* TJA*/TJA*
10.55 – 11.40 4. ŠPO/ŠPO MAT/MAT* TJA*/TJA* SLJ/SLJ MAT/MAT*
11.45 – 12.30 5. MAT/MAT* GUM*/GUM* ŠPO/ŠPO GUM*/GUM* SLJ/SLJ
12.35 – 13.20 6. KID/KID  /MAT*

OPZ 1*- izvaja učiteljica Andreja Jesenik Jelenc

MAT*, GUM*, TJA* –  izvaja učitelj Martin Draksler

GIB – izvaja učiteljica Nada Pohleven

Kombinacija 4. in 5. razred: ga. Irena Benedičič

 URA PON. TOR. SRE. ČET. PET.
6.00 – 8.00 predura BZ DOP
8.05 – 8.50 1. MAT/MAT NŠP*/NŠP* SLJ/SLJ DRU/DRU LUM/LUM
8.55 – 9.40 2. SLJ/SLJ MAT/MAT NIT/NIT KID/KID LUM/LUM
10.05 – 10.50 3. ŠPO/ŠPO NIT/NIT ŠPO/ŠPO ŠPO/ŠPO OPZ 2/OPZ2*
10.55 – 11.40 4. DRU/DRU NIT/NIT MAT/MAT MAT/TJA* MAT/MAT
11.45 – 12.30 5. GUM/GUM GUM/RU* ID – VŠ SLJ*/SLJ SLJ/SLJ
12.35 – 13.20 6. TJA*/TJA* /DRU /GOS SLJ*/SLJ  TJA*/TJA*
13.30 – 14.15 7.

TJA* – izvaja učitelj Martin Draksler

NŠP* – izvaja učiteljica Maja Bajželj Plešec

OPZ 2, SLJ* – izvaja učiteljica Andreja Jesenik Jelenc

GUM/RU* – na 14 dni

 

 

 

OPB 1. – 2. razred: ga. Andreja Črnivec

 URA PON. TOR. SRE. ČET. PET.
10.05 – 10.50 3.    
10.55 – 11.40 4.  
11.40 – 12.30 5.
12.30 – 13.20 6. SD KOSILO SD KOSILO KOSILO
13.20 – 14.10 7. KOSILO / SU SD / SU KOSILO / SU SD / SU SD / SU
14.10 – 15.00 8. SU / UPČ SU / UPČ SU / UPČ SU / UPČ SU / UPČ
15.00 – 15.50 9. UPČ / SD UPČ / SD UPČ / SD UPČ / SD UPČ / SD

SD – sprostitvena dejavnost                                                    UPČ – usmerjen prosti čas

SU – samostojno učenje

OPB 3. –  5. razred: g. Martin Draksler

 URA PON. TOR. SRE. ČET. PET.
10.05 – 10.50 3.    
10.55 – 11.40 4.      
11.40 – 12.30 5.      
12.30 – 13.20 6.    SD    
13.20 – 14.10 7. KOSILO/SU KOSILO/SU KOSILO/SU KOSILO/SU KOSILO/SU
14.10 – 15.00 8. SU/UPČ  SU/UPČ SU/UPČ SU/UPČ SU/UPČ
15.00 – 15.50 9.          

SD – sprostitvena dejavnost                                                    UPČ – usmerjen prosti čas

SU – samostojno učenje

Dostopnost