Urnik razredov

Kombinirani oddelek 1. in 2. r.: ga. Tanja Veber, ga. Barbara Traven Teraž

 URA PON. TOR. SRE. ČET. PET.
6.15 – 8.00 predura     DOP. P.    
8.05 – 8.50 1. SLJ/SLJ GUM/GUM SLJ/SLJ MAT*/MAT* LUM/LUM
8.55 – 9.40 2. SLJ/SLJ SLJ/SLJ ŠPO/ŠPO SLJ*/SLJ* LUM/LUM
10.05 – 10.50 3. GUM/GUM SPO*/SPO* KID/BZ SLJ*/SLJ* ŠPO*/ŠPO*
10.55 – 11.40 4. ŠPO/ŠPO MAT*/MAT* MAT*/MAT* SPO*/SPO* MAT*/MAT*
11.45 – 12.30 5. N1A/N1A /SLJ SPO*/SPO* GIB/OPZ  N1A/N1A
12.35 – 13.20 6.          

N1A – izvaja učitelj Martin Draksler

GIB – izvaja učiteljica Nada Pohleven

OPZ – izvaja učiteljica Andreja Jesenik Jelenc

SPO*,MAT*, SLJ*, ŠPO* – prisotna 2. strokovna delavka Barbara T. Teraž

GIB/OPZ – na 14 dni

Oddelek 3. razred: ga. Andreja Jesenik Jelenc

 URA PON. TOR. SRE. ČET. PET.
6.15 – 8.00 predura   DOP. P.      
8.05 – 8.50 1. SLJ SPO MAT LUM SLJ
8.55 – 9.40 2. SLJ SLJ SPO LUM SLJ
10.05 – 10.50 3. SPO MAT SLJ MAT MAT
10.55 – 11.40 4. MAT GUM ŠPO SLJ TJA*
11.45 – 12.30 5. ŠPO KID GUM GIB/OPZ ŠPO
12.35 – 13.20 6. TJA*        

OPZ 1*- izvaja učiteljica Andreja Jesenik Jelenc

TJA* –  izvaja učitelj Martin Draksler

GIB – izvaja učiteljica Nada Pohleven

GIB/OPZ – na 14 dni

Kombinacija 4. in 5. razred: ga. Irena Benedičič

 URA PON. TOR. SRE. ČET. PET.
6.00 – 8.00 predura   VŠ/BZ DOP. P.    
8.05 – 8.50 1. MAT/MAT NIT/NIT SLJ/SLJ MAT/MAT LUM/LUM
8.55 – 9.40 2. SLJ/SLJ NIT/NIT NIT/NIT ŠPO/ŠPO LUM/LUM
10.05 – 10.50 3. ŠPO/ŠPO GUM/RU* MAT/MAT DRU*/DRU MAT/TJA*
10.55 – 11.40 4. DRU*/DRU ŠPO/ŠPO KID/KID SLJ*/SLJ OPZ 2/OPZ2*
11.45 – 12.30 5. GUM/GUM MAT/MAT TJA*/TJA* SLJ*/SLJ SLJ/SLJ
12.35 – 13.20 6. /DRU TJA*/TJA* NŠP/NŠP /GOS  
13.30 – 14.15 7.          

TJA*, DRU*, SLJ* – izvaja učitelj Martin Draksler

NŠP* – izvaja učiteljica Maja Bajželj Plešec

OPZ 2 – izvaja učiteljica Andreja Jesenik Jelenc

GUM/RU* – na 14 dni

 

               

 

 

OPB 1. – 2. razred: ga. Andreja Črnivec

 URA PON. TOR. SRE. ČET. PET.
10.05 – 10.50 3.          
10.55 – 11.40 4.          
11.40 – 12.30 5.   SD      
12.30 – 13.20 6. KOSILO / SU SD / SU KOSILO / SD KOSILO /SD KOSILO/SD
13.20 – 14.10 7. SD KOSILO SU SD / SU SD / SU
14.10 – 15.00 8. SU / UPČ SU / UPČ SU / UPČ SU / UPČ SU / UPČ
15.00 – 15.50 9. UPČ / SD UPČ / SD UPČ / SD UPČ / SD UPČ / SD

SD – sprostitvena dejavnost                                                    UPČ – usmerjen prosti čas

SU – samostojno učenje

OPB 3. –  5. razred: g. Martin Draksler

 URA PON. TOR. SRE. ČET. PET.
10.05 – 10.50 3.          
10.55 – 11.40 4.          
11.40 – 12.30 5.          
12.30 – 13.20 6.    SD    SD  SD
13.20 – 14.10 7. KOSILO/SU KOSILO/SU KOSILO/SU KOSILO/SU KOSILO/SU
14.10 – 15.00 8. SU/UPČ   SU/UPČ SU/UPČ SU/UPČ
15.00 – 15.50 9.          

SD – sprostitvena dejavnost                                                    UPČ – usmerjen prosti čas

SU – samostojno učenje

Dostopnost