Interesne dejavnosti

Interesna dejavnost Izvajalec Razred Dan Čas
Kombinirana interesna dejavnost Tanja Veber 1., 2. razred sreda 3. ura
Kombinirana interesna dejavnost Andreja Jesenik Jelenc 3. razred torek 5. ura
Kombinirana interesna dejavnost Irena Benedičič 4. in 5. razred sreda 4. ura
 Vesela šola Irena Benedičič 4., 5. razred torek predura
Otroški pevski zbor  Andreja Jesenik Jelenc 1., 2.  in 3. razred četrtek 5. ura
Otroški pevski zbor Andreja Jesenik Jelenc 4. – 5. razred petek 4. ura
Angleščina Martin Draksler 1. razred ponedeljek, petek 5. ura
IDG Nada Pohleven 1. – 3. razred četrtek 5. ura
NŠP Maja Bajželj Plešec 4., 5. razred sreda 6. ura

 

Dostopnost