Interesne dejavnosti

Interesna dejavnost Izvajalec Razred Dan Čas
Kombinirana interesna dejavnost Tanja Veber 1. razred četrtek 5. ura
Kombinirana interesna dejavnost Andreja Jesenik Jelenc 2., 3. razred ponedeljek 6. ura
Kombinirana interesna dejavnost Irena Benedičič 4. in 5. razred četrtek 2. ura
 Vesela šola Irena Benedičič 4., 5. razred sreda 5. ura
Otroški pevski zbor Andreja Jesenik Jelenc 1., 2.  in 3. razred torek 1. ura
Otroški pevski zbor Andreja Jesenik Jelenc 4. – 5. razred petek 3. ura
Angleščina Martin Draksler 1. razred sreda, petek 5. ura
IDG Nada Pohleven 1. – 3. razred sreda 1. ura
NŠP Maja Bajželj Plešec 4., 5. razred torek 1. ura

 

Dostopnost