Spoštovani starši!

Pred nami je že vpis bodočih prvošolcev za šolsko leto 2021/2022. V ta namen bomo organizirali informativni roditeljski sestanek, ki bo v sredo, 3. 2. 2021, ob 18. uri preko spletne aplikacije Zoom. Predstavili vam bomo organizacijo dela na šoli s poudarkom na 1. razredu, potek vpisa prvošolca, spregovorili o zrelosti otroka za vstop v šolo ter odgovorili na morebitna vprašanja. Povezavo do sestanka vam bomo poslali na vaše kontaktne podatke, ki jih boste zapisali v anketo. Povezavo do ankete boste dobili z dopisom po navadni pošti.

Vpis bodočih prvošolcev v Osnovno šolo Ivana Groharja za šolsko leto 2021/22, bo potekal v drugem tednu februarja, predvidoma od 9. do 11. 2. 2021. Kako bo potekal vpis v tem nepredvidljivem času vam bomo pojasnili na informativnem sestanku.

Šolski okoliš Osnovne šole Ivana Groharja obsega naslednja naselja: Binkelj, Bukovica, Bukovščica, Jarčje Brdo, hišna št. 1 (Občina Gorenja vas-Poljane), Knape, Krivo Brdo (Občina Gorenja vas-Poljane), Križna Gora, Moškrin, Pevno, Podlubnik, Pozirno, Praprotno, Rovte v Selški dolini, Sopotnica s hišno številko 9, Spodnja Luša, Stara Loka, Stirpnik, Strmica, Sv. Lenart, Sv. Tomaž, Ševlje, Vešter, Vincarje, Virlog, Trnje, Zgornja Luša.

Osnovna šola Ivana Groharja, Podlubnik 1, Škofja Loka je šola prijazna otrokom s posebnimi potrebami. Je šola brez arhitekturnih ovir. Zato ustanovitelj šole soglaša, da je primerna za vpis gibalno oviranih učencev ne glede na njihov šolski okoliš.

Starši, ki razmišljate o odlogu šolanja vašega otroka, morate vašega otroka vseeno vpisati.  Potrebno bo izpolniti vlogo za odlog in priložiti morebitne izvide.

Starši vpišete otroka v osnovno šolo v tistem šolskem okolišu, kjer imate trenutno prijavljeno bivališče. Če želite vpisati otroka na šolo v drugem šolskem okolišu (npr. zaradi selitve), opravite vpis na matični šoli, na drugi šoli pa vložite prošnjo za prepis, ki jo boste izpolnili ob vpisu.

Za dodatne informacije o vpisu lahko kontaktirate svetovalno delavko Polonco Maček na e-naslov info@os-igroharja.si

Lep pozdrav

Marko Primožič, ravnatelj

Dostopnost