Urnik razredov

Oddelek 1. r.: ga. Tanja Veber

 URA PON. TOR. SRE. ČET. PET.
6.00 – 8.00 predura JV JV
8.05 – 8.50 1. SLJ MAT SLJ MAT MAT
8.55 – 9.40 2. SLJ SLJ MAT SLJ SPO
10.05 – 10.50 3. SPO GUM OPZ* LUM SLJ
10.55 – 11.40 4. GUM ŠPO N1A* LUM N1A*
11.45 – 12.30 5. ŠPO SPO KID ŠPO  GIB*
12.35 – 13.20 6.

N1A* – izvaja učitelj Matej Mavri

GIB* – izvaja učiteljica Maja Bajželj Plešec

OPZ* – izvaja učiteljica Andreja Jesenik Jelenc

Kombinirani oddelek 2. in  3. razred: ga. Andreja Jesenik Jelenc

 URA PON. TOR. SRE. ČET. PET.
6.00 – 8.00 predura  JV
8.05 – 8.50 1. SLJ/SLJ SLJ/SLJ SLJ/SLJ LUM/LUM ŠPO/ŠPO
8.55 – 9.40 2. SLJ/SLJ SPO/SPO SLJ/SLJ LUM/LUM MAT/MAT*
10.05 – 10.50 3. SPO/SPO SPO/SPO OPZ 1* MAT/MAT* TJA*/TJA*
10.55 – 11.40 4. ŠPO/ŠPO MAT/MAT* ŠPO/ŠPO SLJ/SLJ SLJ/SLJ
11.45 – 12.30 5. MAT/MAT* GUM*/GUM* TJA*/TJA* GUM*/GUM* GIB*/GIB*
12.35 – 13.20 6. KID/KID  /MAT*

OPZ 1*- izvaja učiteljica Andreja Jesenik Jelenc

MAT*, GUM*, TJA* –  izvaja učitelj Matej Mavri

GIB – izvaja učiteljica Maja Bajželj Plešec          

Kombinacija 4. in 5. razred: ga. Irena Benedičič

 URA PON. TOR. SRE. ČET. PET.
6.00 – 8.00 predura  JV DOP
8.05 – 8.50 1. MAT/MAT NIT/NIT DRU/DRU DRU/DRU MAT/MAT
8.55 – 9.40 2. SLJ/SLJ NIT/NIT NIT/NIT ID – VŠ SLJ/SLJ
10.05 – 10.50 3. GUM/GUM MAT/MAT ŠPO/ŠPO ŠPO/ŠPO OPZ 2/OPZ2*
10.55 – 11.40 4. TJA*/TJA* GUM/RU* MAT/MAT MAT/TJA* LUM/LUM
11.45 – 12.30 5. KID/KID ŠPO/ŠPO SLJ/SLJ SLJ*/SLJ LUM/LUM
12.35 – 13.20 6. /GOS /DRU NŠP*/NŠP* SLJ*/SLJ  TJA*/TJA*
13.30 – 14.15 7.

TJA* – izvaja učitelj Matej Mavri

NŠP* – izvaja učiteljica Maja Bajželj Plešec

OPZ 2, SLJ* – izvaja učiteljica Andreja Jesenik Jelenc

GUM/RU* – na 14 dni

 

 

 

OPB 1. – 2. razred: ga. Andreja Črnivec

 URA PON. TOR. SRE. ČET. PET.
10.05 – 10.50 3.    
10.55 – 11.40 4.  
11.40 – 12.30 5.
12.30 – 13.20 6. SD KOSILO SD KOSILO KOSILO
13.20 – 14.10 7. KOSILO / SU SD / SU KOSILO / SU SD / SU SD / SU
14.10 – 15.00 8. SU / UPČ SU / UPČ SU / UPČ SU / UPČ SU / UPČ
15.00 – 15.50 9. UPČ / SD UPČ / SD UPČ / SD UPČ / SD UPČ / SD

SD – sprostitvena dejavnost                                                    UPČ – usmerjen prosti čas

SU – samostojno učenje

OPB 3. –  5. razred: g. Matej Mavri

 URA PON. TOR. SRE. ČET. PET.
10.05 – 10.50 3.    
10.55 – 11.40 4.      
11.40 – 12.30 5.      
12.30 – 13.20 6.      SD  
13.20 – 14.10 7. KOSILO/SU KOSILO/SU KOSILO/SU KOSILO/SU KOSILO/SU
14.10 – 15.00 8. SU/UPČ   SU/UPČ SU/UPČ SU/UPČ
15.00 – 15.50 9.          

SD – sprostitvena dejavnost                                                    UPČ – usmerjen prosti čas

SU – samostojno učenje

Dostopnost