Urnik razredov

Kombinirani oddelek 1. in 2. r.: ga. Irena Megušar, g. Matej Mavri

 URA PON. TOR. SRE. ČET. PET.
7.30 – 8.00 predura JV
8.05 – 8.50 1. SLJ/SLJ SLJ/SLJ LUM/LUM* GUM/GUM* SLJ/SLJ
8.55 – 9.40 2. OPZ/OPZ SLJ/SLJ LUM/LUM* ŠPO/ŠPO* MAT/MAT
10.05 – 10.50 3. MAT/MAT ŠPO/ŠPO* SLJ/SLJ SPO/SPO* NJA1/TJA
10.55 – 11.40 4. ŠPO/ŠPO* SPO/SPO* NJA1/TJA SLJ/SLJ GUM/GUM*
11.45 – 12.30 5. SPO/SPO* MAT/MAT        MAT/MAT  /SLJ  KID/BZ
12.35 – 13.20 6.  GIB/GIB

IDA – izvaja učiteljica Katja Bunderšek (Mihela Kokelj)

GIB – izvaja učiteljica Maja Bajželj Plešec

OPZ – izvaja učitelj Matej Prevc

* Pri pouku prisoten učitelj Matej Mavri

 

 

Kombinirani oddelek 3. in  4. razred: ga. Andreja Jesenik Jelenc

 URA PON. TOR. SRE. ČET. PET.
7.30 – 8.00 predura  JV  DOP,BZ/DOP,BZ
8.05 – 8.50 1. SLJ/SLJ SLJ/SLJ SLJ/SLJ MAT/MAT MAT/MAT
8.55 – 9.40 2. MAT/MAT SLJ/SLJ SLJ/NIT SLJ/NIT TJA/TJA
10.05 – 10.50 3. OPZ/OPZ MAT/MAT MAT/MAT SPO/NIT SLJ/SLJ
10.55 – 11.40 4. LUM/LUM SPO/DRU ŠPO/ŠPO SPO/DRU ŠPO/ŠPO
11.45 – 12.30 5. LUM/LUM ŠPO/ŠPO TJA/TJA GUM/GUM GUM/GUM ali RU
12.35 – 13.20 6. GIB/  /VŠ  KID/KID  /NŠP

OPZ – izvaja učitelj Matej Prevc

TJA –  izvaja učiteljica Katja Bunderšek (Mihela Kokelj)

 

GIB, NŠP – izvaja učiteljica Maja Bajželj Plešec          

DRU – izvaja učiteljica Andreja Črnivec

5. razred: ga. Irena Benedičič

 URA PON. TOR. SRE. ČET. PET.
7.30 – 8.00 predura  JV DOP
8.05 – 8.50 1. SLJ NIT TJA MAT LUM
8.55 – 9.40 2. MAT NIT DRU SLJ LUM
10.05 – 10.50 3. OPZ DRU SLJ DRU SLJ
10.55 – 11.40 4. GOS ŠPO MAT ŠPO SLJ
11.45 – 12.30 5. TJA MAT KID NIT ŠPO
12.35 – 13.20 6. TJA GUM RU/GUM  NŠP
13.30 – 14.15 7.

TJA- izvaja učiteljica Gordana Markovič

NŠP* – izvaja učiteljica M. B. Plešec

OPZ – izvaja učitelj Matej Prevc

 

 

 

OPB 1. – 3. razred: ga. Andreja Črnivec

 URA PON. TOR. SRE. ČET. PET.
10.05 – 10.50 3.    
10.55 – 11.40 4. DRU   DRU
11.40 – 12.30 5. SD
12.30 – 13.20 6. SD SD SD SD SD
13.20 – 14.10 7. KOSILO/SU KOSILO/SU KOSILO/SU KOSILO/SU KOSILO/SU
14.10 – 15.00 8. SU/UPČ SU/UPČ SU/UPČ SU/UPČ SU/UPČ
15.00 – 15.50 9. UPČ/SD UPČ/SD UPČ/SD UPČ/SD UPČ/SD

SD – sprostitvena dejavnost                                                    UPČ – usmerjen prosti čas

SU – samostojno učenje

 

OPB 4. in 5. razred: ga. Katja Bunderšek (Mihela Kokelj)

 URA PON. TOR. SRE. ČET. PET.
10.05 – 10.50 3.    
10.55 – 11.40 4.      
11.40 – 12.30 5.      
12.30 – 13.20 6.     SD    
13.20 – 14.10 7. KOSILO/SU KOSILO/SU KOSILO/SU KOSILO/SU KOSILO/SU
14.10 – 15.00 8. SU/UPČ   SU/UPČ SU/UPČ SU/UPČ
15.00 – 15.50 9.          

SD – sprostitvena dejavnost                                                    UPČ – usmerjen prosti čas

SU – samostojno učenje

Dostopnost