Šole v naravi

ŠOLE V NARAVI

5. r.: LETNA ŠOLA V NARAVI ob morju s ciljem naučiti se plavati in spoznati morski in obmorski ekosistem.

Kraj: Novigrad, Mladinski hotel »PINESTA«

Vodja: Nada Pohleven

Čas izvedbe: junij 2019

Izvajalci programa: razredniki 5. razreda, učiteljica biologije, učitelji športne vzgoje, drugi sodelavci (učitelji, vaditelji plavanja).

 

  1. – 3. r.: 

Kraj:

Vodja:

Čas izvedbe:

Izvajalci programa: učiteljice 1. do 3. razreda podružničnih šol