Podaljšano bivanje in JV

PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, organizirana po pouku in namenjena učencem od 1. do 5. razreda. V PB se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola.

V šolskem letu 2019/20 imamo podaljšano bivanje organizirano od 11.40 do 15.50.

Podaljšano bivanje ni le varstvo, ampak učenca vključi v različne dejavnosti, ki si sledijo takole:

11.40 – 13.20  sprostitvene dejavnosti

13.20 – 14.00 kosilo

14.00 – 14.50  samostojno učenje
14.50 – 15.50  usmerjen prosti čas in sprostitvene dejavnosti

Učenci naj odhajajo domov po zaključeni uri posamezne dejavnosti, saj vmesni odhodi učencev motijo vzgojno-izobraževalno delo.

Ob prevzemu otroka potrkajte in ga počakate pred razredom, učitelja pa vedno obvestite o prevzemu. Zaradi varnosti otrok ter odgovornosti šole, učitelj predčasno dovoli otroku odhod iz PB samo s pisnim dovoljenjem staršev.

učiteljica Andreja Črnivec in Katja Bunderšek

 

JUTRANJE VARSTVO

V jutranje varstvo prihajajo učenci od 6.30 dalje. So ustvarjalni in živahni. Radi rišejo, barvajo, ustvarjajo iz papirja, delajo zapestnice, berejo, poslušajo pravljice, se ogovarjajo, igrajo družabne igre ter se razgibajo v telovadnici. Ob 7.10 je organiziran tudi zajtrk.

Izvajamo ga učiteljice:

  ponedeljek torek sreda četrtek petek
6.30 – 7.55  Irena Benedičič Andreja Jesenik Jelenc Gordana Markovič Matej Mavri Irena Megušar

 

Dostopnost