Interesne dejavnosti

V pripravi

Interesna dejavnost Izvajalec Razred Dan Čas
Kombinirana interesna dejavnost Irena Megušar 1.  razred petek predura
Kombinirana interesna dejavnost Andreja Jesenik Jelenc 2., 3. razred četrtek predura
 Kombinirana interesna dejavnost Irena Benedičič 4., 5. razred ponedeljek 2. ura
 Vesela šola Irena Benedičič 4., 5. razred torek preura
Otroški pevski zbor Gorazd Pintar 1., 2., 3.  razred ponedeljek 2. ura
Otroški pevski zbor Gorazd Pintar 4. – 5. razred ponedeljek 3. ura
Angleščina Tanja Košir 1. razred torek 4. ura
IDG Maja Bajželj Plešec 2. – 3. razred sreda 4. ura
NŠP Maja Bajželj Plešec 4., 5. razred

 

ponedeljek

 

6. ura