Interesne dejavnosti

V pripravi

Interesna dejavnost Izvajalec Razred Dan Čas
Kombinirana interesna dejavnost Irena Megušar 1., 2.  razred petek 5. ura
Kombinirana interesna dejavnost Barbara T. Teraž 3. razred petek predura
 Kombinirana interesna dejavnost Irena F. Kešnar 4., 5. razred sreda 5. ura
 Vesela šola Irena F. Kešnar 4., 5. razred četrtek 5. ura
Otroški pevski zbor Gorazd Pintar 1., 2. razred ponedeljek 2. ura
Otroški pevski zbor Gorazd Pintar 3. – 5. razred ponedeljek 3. ura
Angleščina Mihela Kokelj 1. razred

ponedeljek

četrtek

3. ura

5.  ura

Zdrav življenjski slog Maja Bajželj Plešec 1. – 3. razred

ponedeljek

četrtek

6. ura

6.  ura

Zdrav življenjski slog Maja Bajželj Plešec 4., 5. razred

ponedeljek

četrtek

7. ura

7.  ura