Interesne dejavnosti

 

Interesna dejavnost Izvajalec Razred Dan Čas
Kombinirana interesna dejavnost Irena Megušar 1., 2. razred petek 5. ura
Kombinirana interesna dejavnost Andreja Jesenik Jelenc 3., 4. razred četrtek 6. ura
 Kombinirana interesna dejavnost Irena Benedičič 5. razred sreda 5. ura
 Vesela šola Irena Benedičič 4., 5. razred sreda 6. ura
Otroški pevski zbor Matej Prevc 1., 2.  razred ponedeljek 2. ura
Otroški pevski zbor Matej Prevc 3. – 5. razred ponedeljek 3. ura
Angleščina Katja Bunderšek 1. razred sreda, petek 4. in 3. ura
IDG Maja Bajželj Plešec 1. – 3. razred ponedeljek 6. ura
NŠP Maja Bajželj Plešec 4., 5. razred

 

petek

 

6. ura

 

Dostopnost