V ponedeljek, 17. 9. 2018 bo na Podružnični šoli Tadeus Sadowski v dopoldanskem času Arnes opravil priklop internetnega omrežja na Arnesovo omrežje. V času priklopa na omrežje Arnes lahko pride do začasnega nedelovanja omrežja.

Majda Šubic