Zaposleni

Strokovni delavci:

 • kombinirani oddelek 1. in 2. razreda –  Irena Megušar
 • druga strokovna delavka v 1. in 2. razredu – Hilda Plohl Križnar
 • oddelek 3. r.   Barbara Traven Teraž
 • kombinirani oddelek 4. in 5. r. –  Irena Frakelj Kešnar
 • jutranje varstvo – učiteljice šole
 • oddelek podaljšanega bivanja Andreja Uršič
 • varstvo vozačev – učiteljice šole
 • šport v 4. in 5. razredu – Anže Rebič
 • angleščina od 1. do 5. r. – Mihela Kokelj
 • neobvezni izbirni predmet šport v 4. in 5. razredu – Jože Kordiš
 • otroški pevski zbor od 1. do 5. r. –  Gorazd Pintar
 • Zdrav življenjski slog od 1. do 5. r. – Maja Bajželj Plešec
 • individualna pomoč   Katarina Podrekar
 • asistentka za delo z učenci s posebnimi potrebami – ga. Mirjam Poljanšek

Ostali delavci šole:

 • gospodinjka –  Marija Stržinar
 • gospodinjka – Mirjana Kuprešak
 • tehnično vzdrževanje šole –  Vlado Potočnik
 • tehnično vzdrževanje šole – g. Miha Kraker