Zaposleni

Strokovni delavci:

 • kombinirani oddelek 1.  in 2. razreda –  Irena Megušar, Matej Mavri
 • kombinirani  oddelek 3. in 4. razreda   Andreja Jesenik Jelenc
 • oddelek  5. razreda –  Irena Benedičič
 • jutranje varstvo – učitelji šole
 • oddelek podaljšanega bivanja 1 – Andreja Črnivec
 • oddelek podaljšanega bivanja 2 – Katja Bunderšek (Mihela Kokelj)
 • RaP ID – Maja Bajželj Plešec
 • angleščina od 1. do 4. r. – Katja Bunderšek (Mihela Kokelj)
 • angleščina v 5. r. – Gordana Markovič
 • neobvezni izbirni predmet šport v 4. in 5. razredu – Maja Bajželj Plešec
 • otroški pevski zbor od 1. do 5. r. –  Matej Prevc
 • individualna pomoč   Katarina Podrekar

Ostali delavci šole:

 • gospodinjka –  Marija Stržinar
 • gospodinjka – Mirjana Kuprešak
 • tehnično vzdrževanje šole –  David Ambrožič
 • tehnično vzdrževanje šole – Andrej Čemažar
Dostopnost