Zaposleni

Strokovni delavci:

 • oddelek 1.  razreda –  Irena Megušar
 • kombinirani  oddelek 2. in 3. r.   Andreja Jesenik Jelenc
 • kombinirani oddelek 4. in 5. r. –  Irena Benedičič
 • jutranje varstvo – učiteljice šole in Matic Gortnar
 • oddelek podaljšanega bivanja – Mirjam Tolar
 • varstvo vozačev – učiteljice šole
 • šport v 4. in 5. razredu – Maja Bajželj Plešec
 • IDG – Maja Bajželj Plešec
 • angleščina od 1. do 5. r. – Tanja Košir
 • neobvezni izbirni predmet šport v 4. in 5. razredu – Maja Bajželj Plešec
 • otroški pevski zbor od 1. do 5. r. –  Gorazd Pintar
 • individualna pomoč   Katarina Podrekar

Ostali delavci šole:

 • gospodinjka –  Marija Stržinar
 • gospodinjka – Mirjana Kuprešak
 • tehnično vzdrževanje šole –  Vlado Potočnik
 • tehnično vzdrževanje šole – Andrej Čemažar