Zaposleni

Strokovni delavci:

 • oddelek 1. razreda –  Tanja Veber
 • kombinirani  oddelek 2. in 3. razreda   Andreja Jesenik Jelenc
 • kombinirani oddelek  4. in 5. razreda –  Irena Benedičič
 • jutranje varstvo – učitelji šole
 • oddelek podaljšanega bivanja 1 – Andreja Črnivec
 • oddelek podaljšanega bivanja 2 – Matej Mavri
 • RaP ID – Maja Bajželj Plešec
 • angleščina od 1. do 5. r. – Matej Mavri
 • neobvezni izbirni predmet šport v 4. in 5. razredu – Maja Bajželj Plešec
 • otroški pevski zbor od 1. do 5. r. –  Andreja Jesenik Jelenc

Ostali delavci šole:

 • gospodinjka –  Marija Stržinar
 • gospodinjka – Mirjana Kuprešak
 • tehnično vzdrževanje šole –  David Ambrožič
 • tehnično vzdrževanje šole – Andrej Čemažar
Dostopnost